Om montessori web

Montessoriskole

Etter 15 år med montessoribarnehage er tiden kommet for en montessoriskole i Molde.

Søknaden som ble sendt til Utdanningsdepartementet i fjor ble godkjent i januar 2019.

Intensjonen har vært å få startet opp høsten 2019, men vi ser at vi trenger mer tid for å få på plass lokaliteter som er riktige for oss.

Målet er skolestart høsten 2020. 

Det vil bli lagt ut løpende informasjon etter hvert som prosjektet går fremover.

Opptak skoleåret 2020/2021

Velkommen som søker til Krohnstad Montessoriskole, 1. til 4. trinn.

Søknadsfrist hovedopptak 30. mars 2020. Deretter åpent for søknader hele året.

Skoletid fra 08:30 til 15:00. 

Skolepenger kr 2700,- i 11 måneder. Det vil bli gitt søskenmoderasjon.

SFO under planlegging utifra behov.

En søknad pr. barn.

Bekreftelse på mottatt søknad sendes på mail.

Inntaksreglement for Krohnstad Montessoriskole AS