Om montessori web

Montessoriskole

Vi arbeider nå med å utrede muligheten for å etablere Krohnstad Montessoriskole på Skaret i Hustadvika kommmune. 
Ny søknad er sendt til Utdanningsdepartementet og prosjektet skal presenteres på kommunestyremøte i Hustadvika den 18. februar.
Målsetningen vår er oppstart i august 2022 med første og andre trinn. Opptak av barn vil da bli i feburar/mars 2022.Opptak

Informasjon vil bli lagt ut når alt er avklart.

Inntaksreglement for Krohnstad Montessoriskole AS