Om montessori web

Montessoriskole

Det er med stor glede at vi nå kan meddele at vi har fått JA på søknaden vår hos UDIR, om etablering av Montessoriskole på Skaret i Hustadvika Kommune.
Vi har som mål å starte opp med 1-2.trinn fra høsten 2023, forutsatt at vi får alle godkjenninger og reguleringer på plass fra Hustadvika Kommune og Fylkeskommunen.
Interesserte kan registrere søknad her eller ta direkte kontakt med Edith Krohn Marleau (edith@krohnstad.no eller 402 47 421).

Dere kan finne mer informasjon om det pedagogiske innholdet og organiseringen, samt lærerplanen for Montessoriskolen her:

Ny informasjon vil bli lagt ut fortløpende.

Med vennlig hilsen
initiativtakerene

Edith Krohn Marleau
Monica Holtan
Opptak

Informasjon vil bli lagt ut når alt er avklart.

Inntaksreglement for Krohnstad Montessoriskole AS