Om montessori web

Montessoriskole

Etter en lengre prosess med Hustadvika kommune for å få på plass en reguleringsendring av Eventyrlige Skaret for oppstart av Krohnstad Montessoriskole, ser vi oss dessverre tvunget til å skrinlegge prosjektet, da dette arbeidet ikke har ført frem.

Vi håper å finne andre løsninger for etablering av en montessoriskole, men sitter ikke med disse per i dag.

Takk til alle som har støttet oss så langt

Med vennlig hilsen
initiativtakerene

Edith Krohn Marleau
Monica Holtan