"Å tilegne seg kunnskap og å få utvikle seg, er en personlig gave som hvert barn bør få pakke opp selv."

- Maria Montessori -

Maria Montessori

Maria Montessori (1870 - 1952) revolusjonerte datidens pedagogikk og synet på barnets potensiale.
Etter å ha fullført doktorstudie som første kvinne i Italia, underviste hun en gruppe barn som samfunnet så på som tilbakestående. Maria forstod at disse barna var understimulerte, og med omsorg og den rette tilnærmingen klarte disse barna å komme opp på samme nivå som normale barn. Denne erfaringen førte til at hun stilte spørsmål ved den tradisjonelle måten man drev skole på, og ble starten på hennes banebrytende arbeid innen pedagogikk. Maria mente at fredsarbeid begynner med barna og hun var to ganger nominert til Nobels fredspris.
Det finnes i dag montessoribarnehager og skoler over hele verden. I Norge har vi de siste årene sett en sterk tilvekst av både skoler og barnehager.

barnehagen
Avd elefanten web
Treding web
Dyr og land web
Jente med gardin web
Jente med forstorrelsesglass web

Montessoripedagogikken

I et nøye forberedt og god tilrettelagt miljø gir vi barna mulighet til å utfolde seg med ulike aktiviteter i henhold til interesse og alder. Barna har frihet til å velge det de ønsker å holde på med. 

Vi jobber utifra tanken om barnet har en egen drivkraft og et sterkt ønske om å klare ting selv.

Les mer om montessoripedagogikken

http://montessoriguide.org/video-topic-index

Stabler web
Heller saft web
Jente med perler 2 web
Skriver i sand web
Leker butikk 2 web

"Det største tegnet på suksess for en lærer, er å kunne si - barna jobber nå som om jeg ikke eksisterte"

- Maria Montessori -