EN OASE FOR GLEDE OG VEKST

Målsetting

Barnet tilbringer store deler av sine første år hos oss. Vi ønsker at den tiden barnet er i barnehagen skal være fylt av trygghet, kjærlighet, utfoldelse og glede.

Vi har fokus på betydningen av voksenrollen. Den måten vi er på og behandler barnet på er viktig for oss.

Med blikk for detaljene har vi sett gjennom barnas øyne ved utformingen av barnehagen.

Ved å skape vakre omgivelser hjelper vi barnet til å finne ro og harmoni.

Utemiljøet er lagd for å utvikle barnas fantasi og lek i tillegg til motoriske ferdigheter.


Barn paa baat web
Jente med settekasse web
To gutter disser 2 web
Gutt og dukkehus web
Jente med klosser web

Kunst og kultur

På Krohnstad er vi glad i kunst og kultur.
Førskolebarna får profesjonell undervisning i kunstmaling, fiolin og trompet. Hver vår starter arbeidet med et selvskrevent teaterstykke som fremføres på sommeravslutningen. Her er alle barna med. På storbarnsavdelingene har vi også utviklet egne formingsrom med varierte aktiviteter. 


På eventyrstund hos Mimi med naturen som inspirasjonskilde.

barnehagen
Gutt syr web
Kornett web
Male dinosaur web
Broderi web
Maling web
barnehagen

Økologisk mat

God og næringsrik mat er viktig for barnas utvikling og trivsel.
Vi prioriterer å lage mat fra bunnen av med gode råvarer, og kjøper inn økologisk frukt og grønt samt tørrvarer. Nærhet til matlagingen er viktig. Hver avdeling har sitt eget kjøkken hvor barna får være med på å lage mat. Dette kan være enkle ting som som å kutte grønnsaker til suppen eller være med å bake brød.

"Barnet er både et håp og et løfte for menneskeheten"

- Maria Montessori -