Personvern

Denne personvernerklæringen for Krohnstad Montessori redegjør for hvordan personvernet ivaretas i forbindelse med data som samles inn av oss gjennom dette webområdet.

Vi ønsker at du skal følge deg trygg på at gjeldende lover og regler følges ved bruk av våre elektroniske løsninger. Sikker behandling av informasjonen vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift.

Dersom du føler at ditt personvern er sikret ved denne erklæringen, samtykker du til lagring av de innsamlede data om deg. Samtykket gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene, jf personopplysningsloven § 2 nr 7.


Behandlingsansvarlig og databehandler

Krohnstad Montessori er eier av informasjonen som samles inn, og er behandlingsansvarlig jf personopplysningsloven § 2 nr 4-5. 


Formål med innsamling av personopplysninger

De innsamlede opplysningene gjør oss i stand til å utføre sin saksbehandling knyttet til din henvendelse. De innsamlede opplysningene om deg registreres og behandles på samme måte som om du hadde sendt inn din henvendelse på papir.

Opplysningene vil bare bli brukt for det formål henvendelsen gjelder.


Informasjonssystemer og teknologianvendelse 

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og databehandlers tjener(e) transporteres over en sikret linje (HTTPS/SSL).

Våre informasjonssystemer er tilrettelagt for å håndtere personopplysninger jf personopplysningsloven § 8 (ikke-sensitive personopplysninger).


Rett til innsyn i, og endring/ sletting av personopplysninger

Du har selv tilgang til dine personopplysninger gjennom "din side".